Leirivaraukset Bengtsår

Vuoroa/vuoroja haetaan Nuorisopalveluiden lomakkeilla. Tiloissa sovelletaan nuorisolautakunnan hyväksymiä vuokria.

Käyttövuoroja jaettaessa ovat etusijalla helsinkiläiset nuorisojärjestöt ja nuorten ryhmät, joille käyttövuorot ovat maksuttomia.

Hakuaikataulu

  • Haku leiri- ja kurssitoimintaan vuodelle 2021 on päättynyt 15.9.2020. Mahdollisia vapaaksi jääneitä vuoroja voi kysellä suoraan toimipaikoista 4.1.2021 alkaen.

Bengtsårin leirisaaren jäljelle jääneitä vuoroja voit kysellä osoitteesta: bengtsarin.leirisaari@hel.fi tai aleksi.lappalainen@hel.fi.

Hae tiloja leiritoimintaan ajalle 1.1. – 31.12.2022

Tiloja leiri- ja kurssitoimintaan tulevalle vuodelle voi hakea 15.9.2021 mennessä. Voit hakea vuoroja sähköisesti tai kirjeitse niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Sähköpostitse:
ymparistotoiminta@hel.fi

Kirjeitse:
Käyttövuorot / toimipaikan nimi
PL 84404
00099 Helsingin kaupunki

  • Leiri- ja kurssikeskuksista vuoroja seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä, haku päättyy edellisenä arkipäivänä).
  • Päiväleirejä nuorisotiloista seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä, haku päättyy edellisenä arkipäivänä).
  • Vakiovuoroja nuorisotiloista kaudelle syksy–kevät haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Hinnasto

Tilojen käyttö ja palvelut jakautuvat maksuttomaan ja maksulliseen käyttöön. Tarkemmat hintatiedot Bengtsårin leirisaaren osalta löydät sivuilta 1-2 ja 5-6.

Lomakkeet

Tilojen käyttövuoroja haetaan niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Saatuasi käyttövuoron, lähetä palveluiden ennakkovaraus ja ruokailutilaus lomakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua osoitteeseen: bengtsarin.leirisaari@hel.fi.

Nuorisopalveluiden muut tilat, järjestötiedote ja avustukset

Helsingin kaupungilla on nuorisotaloja ja muita toimitiloja ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja esimerkiksi päiväleiritoimintaan.

Lisätietoja:
Varaa tiloja toimintaan

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä järjestötiedotteessa kerrotaan yhdistyksille ja nuorten ryhmille avustuksista ja muista palveluista sekä nuorisopalvelujen ajankohtaista asioista.

Lisätietoja:
Kumppanuusyksikön järjestötiedote

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Avustusmuodot ovat: vuosiavustukset eli toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä ympäri vuotta haettavat projektiavustukset. 

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan avustukset