Ryhmäytykset

Seikkailukasvatuksella vahvistetaan nuorten valmiuksia toimia ryhmässä sekä tuetaan heidän osallisuuttaan ja itsetuntemustaan.  

Varaa ryhmäytys

Seikkailutoiminta tukee ryhmän kasvuprosessia ja yhteistä oivaltamista. Menetelminä käytetään mm. melontaa, kiipeilyä ja muita elämyksellisiä ja kokemuksellisia yhteistoiminnan muotoja. 

Seikkailukasvatusohjelmat ja -ryhmäytykset tapahtuvat pääasiassa Seikkailutalolla ja sen lähiympäristössä, mutta osa ohjelmista voidaan sopimuksen mukaan toteuttaa myös muussa luontokohteessa. Tapaamisten kesto ja määrä ovat sovittavissa ryhmän tarpeiden mukaisesti. 

Ohjelmat on suunniteltu 6.–9.-luokkalaisille, otamme myös vanhempia nuoria sekä erityisryhmiä. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen