Klaari Helsinki

Klaari Helsinki huolehtii nuorten ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta Helsingissä. Kehitämme nuorten ehkäisevää päihdetyötä yhdessä nuorten ja heidän huoltajiensa, asukkaiden ja lähiyhteisöjen sekä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

Olemme asiantuntijoita nuorten ehkäisevän päihdetyön koordinoinnissa, suunnittelussa ja verkostotyössä. Meille ensisijaisen tärkeää on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Huomioimme työssämme myös lasten ja nuorten vanhemmat. 

Tiedon jakaminen, alueellinen yhteistyö, päihdekasvatusmenetelmien kehittäminen, ja erilaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ovat osa työtämme.

Helsinkiläinen nuori voi hyvin. Nuori osaa kriittisesti ja oikeaan tietoon peilaten tehdä omat ratkaisunsa suhteessa päihteisiin. Kaikki yhdessä vahvistamme nuorten hyvinvointia Helsingissä.

Klaari Helsingin visio