Kumppanuusyksikkö

Postiosoite:

PL 51400
00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite:

Fredriksberg A
Konepajankuja 1
00510 Helsinki

Yhteystiedot:

Ota yhteyttä suunnittelijoihin, kun esimerkiksi tarvitse lisätietoja avustuksista tai apua Sponssin hakemisessa.

Tuulia Saves
suunnittelija
tuulia.saves@hel.fi
puh. 040 163 3497

Liisa Remes
suunnittelija
liisa.remes@hel.fi
puh. 040 120 9609

Mika Tullila
suunnittelija (31.12.2021 saakka)
mika.tullila@hel.fi
puh. 050 5591 785

Heikki Puttonen
monistamonhoitaja
heikki.puttonen@hel.fi
puh. 09 310 89031

Markku Toivonen
kumppanuuspäällikkö
markku.toivonen@hel.fi

puh. 041 512 1747