Esittely

Kumpulan koulukasvitarhan toimintaa hallinnoi Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut.
Pasilan nuorisotyöyksikkö toteuttaa toimintaa yhdessä Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen kanssa.

Lyhyt historia

Opetusvirasto vastasi koulukasvitarhatoiminnasta Kumpulassa toiminnan alusta, vuodesta 1928 alkaen. Tuolloin toiminta koulukasvitarhalla painottui kesälomien leiritoimintaan, jota järjesti opettajien kesävirkistystoimikunta. Käytännössä leiritoiminnasta vastasivat kesälomiaan viettävät opettajat.

Vuonna 1996 vastuu leiritoiminnasta siirtyi opettajien kesävirkistystoimikunnasta syntyneelle Koululaisten lomavirkistysyhdistys ry:lle, Hekololle, joka järjesti muitakin lasten kesäleirejä eri puolilla Suomea. Osa Hekolo:n aktiiveja halusi kuitenkin kehittää erityisesti kasvitarhatoimintaa ja perusti vuonna 2006 tätä tarkoitusta varten Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n toiminnan päämäärä on lisätä puutarhakulttuurin tuntemusta kaupungissa sekä tukea kaikenikäisten hyvinvointia puutarhassa yhteisen työn ja virkistyksen kautta. Yhdistys pyrkii kasvitarhatoiminnan kehittämisen ohella myös vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta koulukasvitarhan toiminnassa. Se hyväksyy jäsenikseen ja vapaaehtoistoimijoiksi aikuisten ohella lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry on järjestänyt Kumpulan koululaisten leiritoimintaa vuodesta 2007.

Puutarha-aluetta haluttiin hyödyntää kesäkautta laajemmin ja vuonna 2011 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry aloitti Kumpulan koulukasvitarhalla nuorten puutarhatyöpaja Vihreän Oksan Werstaan. Vuonna 2014 Kumpulan koulukasvitarhan hallinta siirtyi Helsingin opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle, nykyiselle Nuorisopalveluille.

Nykyään Kumpulan koulukasvitarhalla järjestetään monipuolista toimintaa eri-ikäisille. Koulukasvitarha tekee yhteistyötä koulujen, perheiden, päiväkotien ja nuorisotalojen kanssa ja tarjoaa kesätyö-, työharjoittelu- ja vapaaehtoismahdollisuuksia nuorille.

Lue lisää: www.lastenpuutarha.fi 

Käyntiosoite
Vähänkyröntie 3-6
00610 Helsinki
Postiosoite
PL 24401, 00099 Helsingin kaupunki

Ohjaajat

  • Antti-Jussi Taskinen, Ohjaaja
    antti-jussi.taskinen@hel.fi
    0406618816

Aukioloajat ja jatkuva toiminta

Tulevat tapahtumat