Mikä on Job’d

Job’d on Helsingin kaupungin ja Me-säätiön kehittämä toimintamalli joka luo kokonaan uutta, yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavaa työtä, jossa nuoret saavat arvokasta työkokemusta.

Ensimmäisten työkokemusten saaminen on usein haastavaa. Job’d keikkatyössä nuori saa ensimmäisiä työkokemuksia, uutta osaamista, verkostoja sekä palkkaa. Nämä helpottavat jatkotyöllistymisessä. Yhteiskunnallisesta tärkeä työ auttaa muita ihmisiä tai yhteisöä ja tuo työlle merkitystä lisäten myös nuoren työmotivaatiota.

Job’d toimintamallia on kehitetty vuodesta 2016. Nuoret ovat tähän mennessä tehneet jo yli 65 000 tuntia muita auttavaa työtä ja toiminta on tarjonnut tuhansia työkokemuksia nuorille.

Näin Job’d toimii:

  1. Luodaan uutta työtä.
    Job’d työt ovat sellaisia joita ei muuten olisi olemassa. Työtehtävät ovat uusia tai apuna ja lisänä eivätkä koskaan korvaa olemassa olevaa työtä tai yritystoimintaa.
  2. Tarjotaan nuorille ensimmäisiä oikeita työkokemuksia.
    Job’d on palkallista, lyhytkestoista työtä, jossa saadun osaamisen, työkokemuksen, motivaation ja suositusten avulla nuoret pääsevät eteenpäin ura- ja koulutuspolullaan.
  3. Kaikki työtehtävät hyödyttävät muita ihmisiä tai yhteisöä.
    Job’d töissä nuoret tuovat apua mm. ikäihmisten arkeen sekä elinvoimaa paikallisiin tapahtumiin.