Platser och saker att göra

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, aka Hesua, hör till Helsingfors stads ungdomsservice.

Vi är en självständig enhet med 10 fastanställda ungdomsarbetare och några timanställda samt verksamhetsledare. Vår målsättning är att utveckla och upprätthålla levande svensk ungdomsverksamhet i staden. Vi jobbar på svenska, med hela Helsingfors som arbetsfält. Ungdomsgårdarna och högstadierna är våra primära kontaktytor till stadens svenskspråkiga ungdomar.

Vi upprätthåller svenskspråkiga ungdomsgårdar på Drumsö, i Nordsjö och vid Tölö torg. Minst en kväll i veckan har vi svensk verksamhet också på Odes loft och i Berghäll.

Förutom egen verksamhet vill vi erbjuda utrymmen och resurser att verka och trivas i, åt ungdomar, ungdomsföreningar och andra aktörer i Helsingfors, vår gemensamma hemstad.

Kontakta gärna någon av ungdomsgårdarna eller verksamhetsledaren angående övrig information om verksamheten.

nuori pariskunta ottamassa valokuvaa
Mikko Pyykkö

På dessa sidor hittar du de bästa evenemangen och hobbyerna i Helsingfors.

Skaffa Jässäri!

Med Jässäri kan du gå med i ungdomstjänsternas verksamhet. Medlemskapet garanterar dig trevliga saker att göra, du kan umgås på ungdomsgårdar, delta i hobbygrupper, kurser och läger, ansöka om projektbidrag eller till och med producera ditt eget evenemang! Ungdomsgårdarnas verksamheten leds av utbildade ungdomsledare.

Hitta en ny hobby!

I hobbysökningen hittar du hobbyverksamhet i huvudstadsregionen och hobbyer som är organiserad av olika ungdomsorganisationer och företag. Du kan också anmäla dig till hobbygrupper.

Ladda ner Hobbypasset!

Hobbypasset (Harrastuspassi) är en mobilapp för högstadieelever. Det samlar alla hobbyer som motion, klubbverksamhet, kultur och hantverk. Ladda ner det behändigt från Google Play eller AppStore.