Helsinki Flow School

  • Helsinki Flow School är en verkstadsmodell där utgångspunkten är de unga och där man lär sig att förstå evenemangsbranschen och de arbetsmöjligheter den erbjuder.
  • I verkstäderna och träffarna går man igenom olika delområden inom evenemangsproduktion och ett eget evenemang konceptualiseras och planeras.
  • Träffarna inkluderar föreläsningar och arbete i små grupper under ledning av evenemangsexperter och ungdomsledare.
  • Följande ansökan till Helsinki Flow School börjar hösten 2021.

You X by Helsinki Flow School

Som ett resultat av det arbete som påbörjades hösten 2020 har evenemanget You X by Helsinki Flow School och en produktionsplan som utarbetats för dess genomförande skapats av ungdomarnas idéer. Evenemanget ordnas i Södervik i Helsingfors lördagen 18.9.2021. Samarbetet mellan Helsinki Flow School och Helsingfors stad tillsammans med Flow Festivalen, som startade hösten 2020 kulminerar i september!