Miljöverksamhet

Naturskoleverksamhet, gruppanpassningar, utflykter och läger.

Erfarenheter och upplevelser i naturen för ungdomar, barn och grupper. Djurskötsel, matlagning, verkstäder och evenemang – bli intresserad av en ny hobby!

Denna webbplats innehåller natur- och miljöfokuserade tjänster för ungdomar, ungdomsgrupper och skolor som erbjuds av Helsingfors stads ungdomstjänster.

Verksamheten innehåller olika verkstäder, jippon och evenemang, liksom naturskola och äventyrstjänster. De unga får odla, sköta djur och laga mat. Dessutom kan våra lokaler bokas för självständig verksamhet eller lägeranvändning. Wempaimisto som lånar till exempel camping- och utflyktsutrustning betjänar också ungdomar under 29 år.

Naturen ger kraft

Enligt forskning ökar det fysiska och psykiska välbefinnandet genom att vistas i naturen, och samtidigt stärks människans kontakt med naturen. När vi får meningsfulla erfarenheter av att kunna påverka saker som är viktiga för oss själva genom miljöverksamhet, ökar förtroendet för vår egen och samhällets framtid.

Målet med miljöverksamheten är att påverka den egna miljön, erbjuda lägererfarenhet och äventyr, stödja ungas egen verksamhet för miljön, och att erbjuda information. För att kunna känna att man kan påverka som miljömedborgare behöver man inte magiska knep, utan utrymme och genuina möjligheter att agera.