Sommarsedeln

Sommarjobb för unga och för arbetsgivarna hjälp, kunskap och nya perspektiv från och med år 2015!

Sommarsedeln är nu elektronisk!

Alla Helsingforsbor som går i nionde klass eller studerar första året på andra stadiet, samt studerandena i tionde klassen och VALMA-utbildningen får en Sommarsedel. Sommarsedelns elektroniska ansökningsblankett öppnas den 15 februari på denna webbplats.

Ungdomshuset i ditt område hjälper till med användningen av Sommarsedeln och i frågor som förknippas med jobbsökning. För varje skola har det utsetts även en ungdomsarbetare som hjälper till i alla frågor som förknippas med sommarjobb. Dessutom ordnar skolorna, ungdomshusen och Navigatorn under våren handledning i jobbsökning, evenemang kring sommarjobb och CV-verkstäder om coronasituationen tillåter det. På denna webbplats hittar du även tips och länkar för att söka sommarjobb samt lediga jobb med Sommarsedeln senare under våren.

Arbetsgivare, förverkliga någons dröm och erbjud jobb i ditt företag åt unga i Helsingfors! Du kan publicera jobbet på denna webbplats, och när anställningen upphör kan du enkelt söka om ersättning för Sommarsedeln via vår elektroniska system.

Helsingfors stad förutsätter att arbetsgivarna iakttar principerna för Ansvarsfullt sommarjobb och ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga och erbjuder tillräcklig inskolning i arbetsuppgifterna. En lyckad sommarjobbsperiod har lett till att många unga fortsatt arbeta med samma arbetsgivare senare.