Syrjimätön pelitoiminta

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri on valtakunnallinen hanke, jossa pelikulttuuria ja pelitoimintaa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi, vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi. Koko Suomen laajuista hanketta koordinoi yhdessä hankekumppaneiden kanssa Helsingin kaupungin nuorisopalvelut.

Hankkeen toinen vaihe 2019–2021

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen loppuvuodesta 2019 alkanut toinen vaihe on valtakunnallinen. Myös toista vaihetta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toisen vaiheen 2019-2021 päätavoitteet valtakunnallisesti:

  • nuoria pelaajia kohtaavien kasvattajien osaamisen vahvistaminen digitaalisesta pelikulttuurista, vihapuheen ja syrjinnän ehkäisystä sekä turvallisemman pelikulttuurin luomisesta yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön kumppaneiden kanssa
  • e-urheilukulttuurin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen yhteistyössä e-urheiluorganisaatioiden kanssa
  • tutkitun tiedon lisääminen ja hyödyntäminen kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen.

Marraskuussa 2020 hanke julkaisi tutkija Miia Siutilan laatiman selvityksen Non-toxic – pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä. Selvitys pureutuu pelikasvatuksen keinoihin ja rooliin yhdenvertaisemman pelikulttuurin edistämisessä.

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -tapahtuma 26.11.2020

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -tapahtumassa julkaistiin hankkeen selvitys “Non-toxic – Pelikasvatusta kotona ja nuorisotyössä”, jonka laati tohtorikoulutettava Miia Siutila. Tapahtuman puheenvuorot on koottu soittolistalle ja tekstitetty. Tapahtumassa puhuivat Miia Siutila, tutkijatohtori Mikko Meriläinen, mobiilipelien tuottaja Felicia Prehn sekä e-urheilun ammattilainen Laura ”lapa” Kyntäjä. Q&A -osiossa puhujat vastasivat yleisön kysymyksiin.

Hankkeen ensimmäinen vaihe 2017–2019

Non-toxic-hankkeen ensimmäinen, paikallinen vaihe toteutettiin 06/2017–05/2019 Helsingissä kaupungin nuorisopalveluissa ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Projektin ensimmäisen vaiheen päätavoitteet olivat

  • selvittää nuorten pelaajien kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä pelitoiminnassa ja -kulttuurissa
  • edistää moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta pelitoiminnassa ja -yhteisöissä
  • tarjota nuorille pelaajille ja ammattilaisille tietoa vihapuheesta ja keinoja siihen vastaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen koulutusten, työpajojen ja teemoitettujen pelitapahtumien kautta.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö osana Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Pääyhteistyökumppanina toimi Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry. Hankkeen ohjauryhmään kuului nuorisotyön, pelikasvatuksen, tutkimuksen ja yhdenvertaisuuden edistämisen ammattilaisia.


Tutustu myös Seulin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan (pdf), jonka työryhmään hankkeen työntekijät osallistuivat. Hanke osallistui myös vuoden 2018 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman työstöön.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija
Riikka Lehtinen

riikka.lehtinen@hel.fi
040 4871 406

Projektikoordinaattori
Sonja Ahtiainen

sonja.ahtiainen@hel.fi
040 637 4543

Suomen elektronisen urheilun liiton ja Non-Toxic – Syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen järjestämä Non-Toxic -sertifikaattikoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa tammi-helmikuussa 2021. Sertifikaatti kertoo, että toimija on sitoutunut kehittämään turvallisempaa ja yhdenvertaisempaa pelaamista.