1. Läheinen suhde luontoon

“Myönteiset luontokokemukset kehittävät ja vahvistavat hyvää luontosuhdetta. Tällainen tunneside tukee ympäristöä kunnioittavaa asennetta, joka puolestaan on ympäristövastuullisen toiminnan kivijalka.”

Luonto avautuu hiljaa herkistymällä

Luonnossa tapahtuvien elämysten ja aistikokemusten kautta pyritään avaamaan yhteys omiin tunteisiin ja samalla herättämään kiinnostus luontoon. Elvyttävät luontokokemukset lisäävät toiveikkuutta ja elämänvoimaa, ja näin luovat pohjaa myös sosiaaliselle vahvistumiselle.

Luonnossa voi parhaimmillaan syntyä voimakas kokemus kuulumisesta johonkin suureen yhteiseen kokonaisuuteen, jossa itsellä on oma merkityksellinen tehtävänsä. Monissa tutkimuksissa on todettu luonnossa oleskelun lisäävän ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Jo viisi minuuttia viheraltistusta päivässä parantaa mielialaa.

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu laskee verenpainetta ja vähentää stressiä. On todettu, että 20 minuutin oleskelu luonnossa vähentää aggressiivisuutta, surullisuutta, ahdistusta ja lisää energisyyttä. Pidempi oleskelu vihreyden keskellä parantaa myös keskittymiskykyä. Luontoa on alettu yhä enenevässä määrin käyttää hoito- ja terapiatyössä.

Luonnossa pääsee irti arjesta ja suorittamisesta

Luontokokemusten voima piilee myös siinä, että niitä ei tarvitse suorittaa. Pelkkä oleminen riittää. Luonnon voidaan ajatella olevan kaikkialla, jolloin korostuu ajatus siitä, että olemme osa luontoa ja jokaisella hengityksellä yhteydessä siihen. Oivallus tästä voi olla vaikuttava.

Toisaalta voidaan ajatella, että luonto on paikka johon mennään, esimerkiksi erämaa, meren ranta tai kaupunkimetsä. Tällöin voi syntyä tunne toiseen maailmaan astumisesta. Ympärillä onkin jotain erilaista, kuin mitä normaalisti koemme, jotain ihmeellistä. Voimme kokea irtautumisen arjesta.

Luonto tekee työtä ohjaajan puolesta

Luonnonympäristö voi antaa sulkeutuneille ja ujommillekin nuorille rauhoittavan paikan yhdessäoloon, luonnossa ei tarvitse olla koko ajan liian lähekkäin tai kasvokkain. On helpompi olla oma itsensä. Elvyttävät luontokokemukset voivat muodostua nuorelle mielen turvapaikaksi, jonne voi ajatuksissaan palata ja mennä turvaan.

Nuorten ei tarvitse olla kiinnostuneita luonnosta hyötyäkseen sen hyvistä vaikutuksista. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että aivojemme rakenteissa on mekanismi, joka tarjoaa luonnonympäristössä nopeammin myönteisen kuin kielteisen kokemuksen. Luonnossa oleskeltuamme olemme ystävällisempiä ja suhtaudumme toisiimme myönteisemmin. Tämä on ajatus, jota kannattaa testata nuorisotyössäkin