Käyttövuorojen varaaminen

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön ylläpitämien tilojen käyttövuoroja haetaan nuorisopalveluiden lomakkeilla. Käyttövuoroja jaettaessa etusijalla ovat helsinkiläiset nuorisojärjestöt ja nuorten ryhmät, joille käyttövuorot ovat maksuttomia. Muiden hakijoiden osalta tiloissa sovelletaan nuorisolautakunnan hyväksymiä vuokria.

Varattavissa olevat tilat

 • Meriharjun luontotalo ja leirikeskus
 • Uutelan kämppä
 • Vartiosaaren leirialue
 • Granön leirialue
 • Östersundomin leirikeskus
 • Seikkailutalo
 • Bengtsårin leirisaari

Huomioi, että kunkin tilan varustelu, käyttötarkoitus ja saatavilla olevat palvelut ovat erilaiset. Lisätietoja löydät tilojen omilta nettisivuilta.

Hakuaikataulu

 • Haku leiri- ja kurssitoimintaan vuodelle 2022 on päättynyt 15.9.2021. Mahdollisia vapaaksi jääneitä vuoroja voi kysellä 3.1.2022 alkaen sähköpostiosoitteesta ymparistotoiminta@hel.fi

Hae tiloja leiritoimintaan ajalle 1.1. – 31.12.2023

Tiloja leiri- ja kurssitoimintaan tulevalle vuodelle voi hakea 15.9.2022 klo 16:00 mennessä. Voit hakea vuoroja sähköisesti tai kirjeitse niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Sähköpostitse:
ymparistotoiminta@hel.fi

Kirjeitse:
Käyttövuorot / toimipaikan nimi
PL 84404
00099 Helsingin kaupunki

 • Leiri- ja kurssikeskuksista vuoroja seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. klo 16:00 mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä, haku päättyy edellisenä arkipäivänä).
 • Päiväleirejä nuorisotiloista seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. klo 16:00 mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä, haku päättyy edellisenä arkipäivänä).
 • Vakiovuoroja nuorisotiloista kaudelle syksy–kevät haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Hinnasto

Tilojen käyttö ja palvelut jakautuvat maksuttomaan ja maksulliseen käyttöön. Tarkemmat hintatiedot Uutelan kämpän osalta löydät sivuilta 1-2.

Lomakkeet

Tilojen käyttövuoroja haetaan niille tarkoitetuilla lomakkeilla.

Leirikeskukset, Uutelan kämppä ja Seikkailutalo

Saatuasi käyttövuoron ole vähintään kaksi viikkoa ennen vuorosi alkua yhteydessä toimipaikkaan ja sovi avaimen luovutuksesta sekä tilaan perehdytyksestä.

Pääkaupunkiseudun leirisaaret

Saatuasi käyttövuoron ole vähintään kolme viikkoa ennen vuorosi alkua yhteydessä toimipaikkaan ja sovi tilaan perehdytyksestä, avaimen luovutuksesta sekä mahdollisista kuljetuspalveluista.

Bengtsårin leirisaari Hangossa

Saatuasi käyttövuoron, lähetä palveluiden ennakkovaraus ja ruokailutilaus lomakkeet viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua osoitteeseen bengtsårin.leirisaari@hel.fi

Nuorisopalveluiden muut tilat, järjestötiedote ja avustukset

Helsingin kaupungilla on nuorisotaloja ja muita toimitiloja ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja esimerkiksi päiväleiritoimintaan.

Lisätietoja:
Varaa tiloja toimintaan

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä järjestötiedotteessa kerrotaan yhdistyksille ja nuorten ryhmille avustuksista ja muista palveluista sekä nuorisopalvelujen ajankohtaista asioista.

Lisätietoja:
Kumppanuusyksikön järjestötiedote

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Avustusmuodot ovat: vuosiavustukset eli toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä ympäri vuotta haettavat projektiavustukset. 

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan avustukset