Nätsidor och resurser

HBTIQA+ i Finland

Transpersoner och könsmångfald (inkl. ickebinära och interkönade)

  • Kompetenscentrum för könsmångfald – Specialenhet inom Seta, erbjuder stöd och rådgivning för transpersoner, ickebinära och interkönade samt närstående
  • Trasek – Förening för transpersoner och interkönade individer och deras närstående

Sexuella och romantiska läggningar

Könsidentitet

Bloggar

  • Agender – Uppger ett stort utbud resurser och information vad gäller agender-indentiteten
  • nonbinary resource – En resurs och plats för icke-binära personer att diskutera- och lära sig om icke-binära identiteter och upplevelser
  • Kalascajsa – Luciakandidat år 2016 bloggar om sitt liv och att vara demisexuell

Övright intressant

Poddar

Spellistor