Seikkailukasvatus

Seikkailukasvatustoiminnan tavoitteena on tuottaa nuorille positiivisia kokemuksia ja vahvistaa nuoren valmiuksia toimia ryhmässä.

Toiminta-ajatus

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan seikkailukasvatuksen avulla autetaan nuoria löytämään omia vahvuuksiaan niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä. Seikkailullisten ryhmäharjoitteiden avulla vahvistetaan kykyä ottaa toisia huomioon, kasvatetaan luottamusta ryhmän sisällä ja harjoitellaan ryhmäpäätöksien tekoa.  

Seikkailukasvatustoimintaan liittyy oleellisena osana palautekeskustelut

Harjoitteiden ja toimintojen jälkeen keskustellaan ryhmässä siitä, mitä tehtävän tai toiminnan aikana tapahtui, miltä se tuntui, mitä siitä opittiin ja mitä vaikutusta opitulla on omaan elämään. Ympäristökasvatus on usein huomioituna. Ryhmien erityistarpeet ja toiveet huomioidaan seikkailutoimintaa suunniteltaessa.  

Seikkailutalon ydinprosessit 

  • Seikkailukasvatuksellinen ryhmätoiminta  
  • Tilojen ja välineistön lainaus seikkailutoiminnan järjestämiseen  
  • Tilojen ja välineistön lainaus muun toiminnan järjestämiseen (nuorten ryhmät etusijalla)  
  • Koulutukselliset palvelut nuorten ryhmien ohjaajille  

Lisätietoja: snk.fi/seikkailukasvatus