Tilavaraukset Syötävä Puisto

Vuoroja haetaan nuorisopalveluiden lomakkeilla. Tiloissa sovelletaan nuorisolautakunnan hyväksymiä vuokria.

Syötävässä puistossa järjestetään kesäisin nuorille maksutonta ympäristötoimintaa avoimien työpajojen muodossa. Keväisin ja syksyisin puistossa järjestetään luontokouluohjelmia – ja luontoryhmäytyksiä.

Puistoa ei voi vuokrata talvikäyttöön.

Syötävän Puiston varaaminen

Syötävää puistoa voi varata silloin kun tiloissa ei järjestetä omaa toimintaa. Vuoroja haetaan nuorisopalveluiden käyttövuorolomakkeilla ja hyväksytyistä vuoroista tehdään omatoimisen käytön sopimus.

Käyttövuoroja jaettaessa ovat etusijalla helsinkiläiset nuorisojärjestöt ja nuorten ryhmät, joille käyttövuorot ovat maksuttomia.

Sovi perehdytyksestä ja avainten luovutuksesta ajoissa puiston henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen omaa käyttövuoroasi.

Lomakkeet

Hinnasto

Tilojen käyttö ja palvelut jakautuvat maksuttomaan ja maksulliseen käyttöön.

Yleisiä ohjeita

Tiloissa toimitaan omatoimiperiaatteella, eli ne tulee jättää yhtä siisteiksi kuin ne olivat tullessa. 

Keittiön, hellan, astioiden ja pihan siisteyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä seuraava ryhmä saattaa tulla heti teidän jälkeenne. Loppusiivoukseen ja tavaroiden paikoilleen laittamiseen onkin syytä varata riittävästi aikaa. Mikäli jotain rikkoutuu käyttövuoronne aikana, on siitä ilmoitettava henkilökunnalle. 

Perehdytys, käyttösopimus ja avaimet

Tilojen käytöstä tehdään aina omatoimisen käytön sopimus. Sen voi allekirjoittaa ainoastaan täysi-ikäinen ryhmän vastuuhenkilö, jonka on esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. Samalla luovutetaan avain ja perehdytetään tilan käytäntöihin.

Sovi perehdytyksestä etukäteen henkilökunnan kanssa. Tilasta löytyy infokansio, josta voi lukea alueen käytännöt. Avaimen palautus ohjeistetaan perehdytyskierroksella. 

Verkkoyhteys

Puistossa on oma verkkoyhteys, jonka salasanan saa perehdytyksessä.

Savuttomuus

Syötävän Puiston sisätilat sekä talon piha-alueet ovat savuttomia ja päihteettömiä alueita ja niissä noudatetaan savuttoman Helsingin periaatetta. 

Ekologisuus

Nuorisopalveluiden toimipaikoissa toteutetaan kestävää elämäntapaa eli toimitaan mahdollisimman ekologisesti. Energiaa ja vettä käytetään säästäen ja jätteet lajitellaan huolellisesti. Kukin käyttäjä vie lajitellut jätteensä roskakatokseen ja laittaa seuraavaa käyttäjää varten uudet roskapussit sisäroskiksiin. 

Nuorisopalveluiden muut tilat, järjestötiedote ja avustukset


Varaa tiloja toimintaan

Helsingin kaupungilla on nuorisotaloja ja muita toimitiloja ympäri kaupunkia. Järjestöt ja ryhmät voivat hakea niistä käyttövuoroja esimerkiksi kesäleiritoimintaan.

Kumppanuusyksikön järjestötiedote

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä sähköisessä järjestötiedotteessa yhdistyksille ja nuorten ryhmille kerrotaan avustuksista ja muista palveluista sekä nuorisopalvelujen ajankohtaista asioista.

Nuorisotoiminnan avustukset

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä, yhdistysten varhaisnuoriso- ja nuorisojaostoja sekä nuorten ryhmiä. Avustusmuodot ovat: vuosiavustukset eli toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä ympäri vuotta haettavat projektiavustukset.