Varaa tila Haagan nuorisotyöyksiköstä

Haagan nuorisotyöyksikön tiloja käyttävät nuorisopalveluiden omien toimijoiden lisäksi erilaiset järjestöt, toimintaryhmät ja kaupungin muut toimijat. Tiloja voi varata yksittäisiin tapahtumiin tai säännölliseen käyttöön. Tilojen käyttövuoroja jaetaan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, joille tilojen käyttö on maksutonta. 

Voit varata ja vuokrata tiloja muuhunkin käyttöön, jolloin maksu määräytyy nuorisolautakunnan hyväksymän hinnoittelun mukaan.

Hakemus toimitetaan siihen tilaan mistä vuoroa haetaan. Päätökset toimintakauden vakituisista ja säännöllisistä varauksista lähetetään tiedoksi hakijoille toukokuun loppuun mennessä. Tiloja on mahdollista varata myös tilapäisesti mm. yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Vapaita vuoroja voi tiedustella ja varata läpi vuoden sähköpostitse vastuuohjaaja Joni Oksaselta.

Mikäli olet kiinnostunut varaamaan tiloja, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Ota yhteyttä Haagan nuorisotyöyksikön vastuuohjaajaan Joni Oksaseen ja kerro milloin ja millaisen tilan tarvitsisit käyttöösi.
 2. Palauta käyttövuorohakemus allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostitse. Voit halutessasi palauttaa hakemuksen myös nuorisotilalle sen aukioloaikoina tai lähettää sen postitse PL 37403, 00099 Helsingin kaupunki.

Nuorisotilojen toimintaohjeet

Tilojen käytöstä tehdään avaimen luovutuksen yhteydessä täysi-ikäisen allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus nuorisopalveluiden kanssa.

Otathan huomioon, että talossa saattaa toimia samanaikaisesti useampia ryhmiä ja talon vuokraaminen kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön onnistuu vain poikkeustapauksissa. Talon eri tilojen yhtäaikainen käyttö tarkoittaa sitä, että yleiset tilat ovat kaikkien käytettävissä.

Nuorisopalveluiden toimipaikoissa tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta käyttäjiltä vähintään jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden välttämistä. Tiloissamme on käytössä langaton verkko: StadiNet

Tilavarauksen peruutusehdot ja hinnan kohtuullistaminen

Tilavarauksen voi perua kirjallisesti sähköpostitse veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin voi nuorisopalvelut tulkita vuorosta luovutun kauden loppuun asti.

Hallintopalvelut voivat perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan hakijan sitä kirjallisesti pyytäessä. Päätökset toimintakauden säännöllisistä varauksista pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

Varaamo.hel.fi-tilanvarausjärjestelmä

Varaamo-tilanvarausjärjestelmässä voi nyt kuka tahansa varata netissä käyttöönsä Helsingin eri toimialojen kokoustiloja, laitteita ja erilaisia välineitä. Varaamoa voi tällä hetkellä käyttää vain yksittäisiin tilavarauksiin aukioloaikojemme sisällä.Tutustu palveluun.

Nuorisopalveluilla on noin sadan toimipaikan verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.

Varausvahvistuksen saatuanne

 1. ottakaa yhteyttä nuorisopalveluiden tilan ohjaajiin hyvissä ajoin ennen vuoron alkua sopiaksenne tilojen käytön perehdytyksestä, avaimen hausta, sekä tilojen omatoimisen käytön sopimuksen allekirjoittamisesta.
 2. Huomioikaa, että sopimuksen voi allekirjoittaa vain täysi-ikäinen henkilö, joka vastaa tilojen käytöstä.
 3. Mikäli joudutte perumaan vuoronne, ilmoittakaa mahdollisimman pikaisesti peruuntuvasta vuorosta vastaavalle ohjaajalle sähköpostitse. Vakiokäyttäjien kohdalla yli kaksi ilmoittamatonta peruuttamatta jäänyttä vuoroa voidaan tulkita vuorosta luovutun.

Tiloja voi käyttää vain sovittuna aikana ja muusta käytöstä aiheutuneet kulut (esim. vartiointikulut) on korvattava. Myönnetty vuoro sisältää alku- ja loppuvalmistelut.

Talossa saattaa toimia samanaikaisesti useampia ryhmiä ja talon vuokraaminen kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön onnistuu vain poikkeustapauksissa. Talon eri tilojen yhtäaikainen käyttö tarkoittaa sitä, että aula- ja wc-tilat ovat kaikkien käytettävissä.

Nuorisopalveluiden tila ja sen piha-alueet ovat päihteettömiä alueita ja noudatamme savuttoman Helsingin periaatetta.

Saapuessanne talolle ja vuoron aikana

 • Käykää läpi tilojen turvallisuusohjeet.
 • Huomioittehan, että Nuorisopalveluiden tiloihin ei saa päästää omaan ryhmään/toimintaan kuulumattomia henkilöitä. Talollamme ei ole vahtimestaria ja ulko-ovemme on lukittu, joten teidän tulee itse huolehtia, että koko ryhmänne pääsee sisään.
 • Siistitte käyttämänne tilat ja palautatte tilat alkuperäiseen järjestykseen. Tiskatkaa astiat ja laittakaa ne paikoilleen, roskat tulee lajitella keräysastioihin ja wc-tilat on jätettävä siisteiksi. Siivoustarvikkeet löytyvät keittiöstä ja aulan varastosta. Mahdollisista tiloissa ilmenevistä vioista, hajonneista tavaroista tai kalusteista jätä ilmoitus järjestökäyttäjien kansioon tai sähköpostilla vastaavalle ohjaajalle.
 • Vuoronne lopuksi muistakaa kuitata jokainen käyntinne nuorisotalon järjestöpäiväkirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tästä seuraamme käyttömääriä ja haettujen vuorojen toteutumista.
 • Lähtiessänne tarkistakaa, että kaikki tilat ovat tyhjillään. Varmista, että ovet (myös varauloskäynnit) ja ikkunat ovat lukittu. Sammuttakaa valot kaikista tiloista.
 • Yksittäisten käyttövuorojen kohdalla palauttakaa avaimet sovittuun paikkaan.

Vuoronne jälkeen

Toivomme, että teille jäi mukavat muistot nuorisotalolta. Mikäli käyttövuoronne on maksullinen, lähetämme laskun tilan käytöstä noin kuukauden sisällä vuoronne päätyttyä.

Lisätiedot ja palaute

Jos teille jää vielä tämän ohjeen lisäksi kysyttävää, voitte kysyä sähköpostitse (tai soittaa) kaikissa vuoroonne liittyvissä käytännön asioissa. Huomioithan kuitenkin, ettei meillä ole päivystävää henkilökuntaa, vaan parhaiten yhteyden saa Nuorisopalveluiden tilan aukioloaikoina tai jättämällä soittopyynnön vastaajaan.

Haluamme palvella käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiloja ja siksi käyttäjien toiveet, tarpeet ja kokemukset ovat tärkeitä. Toivomme palautetta käyttövuoronne onnistumisesta ja ideoita tilojen kehittämiseksi. Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne. Voitte lähettää palautteenne sähköpostitse tai jättää avainten luovutuksen yhteydessä.